OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor som vi får till oss, givetvis delger vi även svar på dessa frågor. Gå även igenom vår sida Tutorial page” så kan du säkert även där få en hel del svar på dina frågor, observera att materialet där är på engelska.

Vad är ett OPERAmeeting?

 • OPERAmeeting är ett verktyg som hjälper mötesledare att involvera och aktivera mötesdeltagare.
 • Verktyget stödjer även ett bättre nyttjande av gruppens samlade resurser och ett ökat informations- och kunskapsutbyte mellan mötesdeltagarna.

Vilka systemkrav ställer ett OPERAmeeting?

 • OPERAmeeting är för stunden tillgängliga för Windows 7, Windows 8, och Windows 10.
 • Vi kommer även att addera andra system (iOS, OS X, Android) i framtiden

Vad kostar OPERAmeeting?

 • OPERAmeeting applikationen är fri att ladda ner för samtliga, och det är alltid kostnadsfritt att delta i ett OPERAmeeting som du har blivit inbjuden till.
 • Om du själv vill leda och bjuda in andra till ett OPERAmeeting behöver du lösa en Facilitators licens. Licensen kostar 79€/år (eller 739SEK/år, $99/år, 59GBP/år). Om du löser din licens online ingår en 30 dagars fri prövotid

Kan jag börja mitt deltagande i ett OPERAmeeting på en dator/surfplatta och sedan fortsätta sessionen på en annan?

 • OPERAmeeting är bundet till den utrustning du startar upp mötet med så du kan inte starta på en dator/surfplatta och sedan fortsätta på en annan. Givetvis kan du registrera ytterligare en profil och delta i mötet även från en annan enhet, men det kommer då att bli synligt som två olika deltagare i mötet.
 • Syftet för detta är att göra själva inloggningen och tillgången till ett OPERA Meeting så ”användarvänlig” som möjligt, eftersom de flesta av våra användare har laddat ned vår app på sin egen personliga utrustning

Vad menas med ett “asynkront” möte?

 • Med ett ”asynkront” möte menas att ett OPERAmeeting delvis eller i sin helhet kan hållas utan en gemensam dag och tid för mötet. Mötets innehåll produceras och förädlas tillsammans av mötesdeltagarna oberoende av tid och plats, även över en period av flera dagar
 • Om mötesdeltagare producerar sina egna idéer och därefter utvecklar och förädlar idéerna i par asynkront, då kan det vara en god idé att hålla ett kort (30-60 min) gemensamt virtuellt eller fysiskt möte för att förklara idéerna och komma överens om nästa steg. Vi brukar kalla denna form för ett ”Hybridmöte”.
 • Ett ”asynkront” möte är oftast den bästa möjligheten att samla nyckelpersoner för ”brainstorming”, förädling av idéer och för att ta beslut med kort varsel.

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning