OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

Uudista palaverikäytäntösi!

Sini Rantama kirjoittaa Kollega.fi-verkkolehdessä

Ovatko – esimiehen lisäksi – äänessä useimmiten aina vain ne samat sanavalmiit henkilöt? Miten keskusteluun saataisiin mukaan myös ne, jotka arastelevat omien mielipiteidensä esilletuomista? 
Mitä palavereissanne sovitaan sen päätyessä? Siis hetkeä ennen kuin osallistujat säntäävät helpottuneina pois käsittelemään sähköpostitulvaansa – muistamatta enää muutaman päivän päästä, mitä palaverissa oikeastaan käsiteltiin ja mitä siellä sovittiin. Jotta edellä kuvattu tyyppitilanne vältettäisiin, tulisi selkeästi käydä lävitse toimintasuunnitelma: kuka tekee, mitä tekee ja milloin?

 

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning