OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

NIH = Not Invented Here tulee kalliiksi!

Professori Paul Lillrank ihmettelee Uuden Suomen artikkelissa, miksi sairaanhoitopiirien hyviä käytäntöjä ei oteta käyttöön koko maassa. 

Jos kaikki huonoimmat sairaanhoitopiirit nousisivat tuottavuudeltaan nykyisen keskiarvon tasolle, se merkitsisi noin 1,5 miljardin euron säästöjä. Että ei siinä sen kummempaa!
– Sitten jos kaikki siirtyisivät nykyisten parhaiden tasolle, jotka alasta riippuen ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, niin puhuttaisiin jo kokonaan erilaisista luvuista. 20 prosenttia lähtisi niin, että heilahtaa ja se olisi jo noin 3 miljardia euroa.

Miksi sitten joissakin yksiköissä hyviksi havaittuja käytäntöjä ei oteta käyttöön muissa yksiköissä? Isoissa organisaatioissa työskennelleet tunnistanevat ilmiön, ja siitä käytetyn nimityksen NIH-ilmiönä, Not Invented Here. Se tarkoittaa, että jos joku hyvä juttu on keksitty muualla kuin omassa yksikössä (tai omassa päässä), idea on lähtökohtaisesti epäilyttävä. Osoittaa järkiargumentit tai laskelmat sitten mitä tahansa. Perusteita "ulkopuolelta" tarjottimella tuodun idean vastustamiseen kyllä löytyy. Kaikkihan me olemme tavanneet tämän Mutkun Eikun. "Se ei sovi meille, koska...."

Pohjimmiltaan kyse on juuri siitä, että idea koetaan epäilyttäväksi juuri siitä syystä, että se tuodaan meille ulkopuolelta. Emme ole olleet vaikuttamassa iden syntyyn. Se ei ole oma juttu. Ei auta mitkään argumentit. Huono idea!

Jotta minkä tahansa ratkaisuehdotuksen "läpimenomahdollisuus" paranisi, ratkaisujen tuottamiseen ja ongelmanratkaisuun olisi saatava mukaan ne tahot, joiden odotetaan ottavan käyttöön uusia toimintamalleja.

Se, saadaanko siten aikaan koko 3 miljardin säästöjä terveyspalveluissa on tietenkin oma juttunsa. Jokainen meistä voi kuitenkin omassa toiminnassaan vaikuttaa NIH-limiötä lieventävästi ottamalla ihmiset mukaan itseä koskevien asioiden valmisteluun, ja tehostaa huomattavasti oman organisaationsa yhteistoimintaa.

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning