OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

Miten saavuttaa lisää kilpailukykyä ihmisiä kuulemalla?

Yritysvalmentaja Pekka Peltomäki Porista nostaa tämän aamun Hesarissa esille keskeisiä asoita ihmisten mukaanottamisesta päätöksentekoon ja johtamisesta (allaoleva linkki avaa kirjoituksen):

Kohtaavatko uudistukset muutosvastarintaa vai tuoko johto liian valmiit ratkaisut henkilöstön piiriin? Tuntevatko työntekijät tulevansa kohdatuiksi ja kuulluiksi?

Johtaminen vaatii yhä enemmän suhteiden johtamista, koska organisaation toiminta tapahtuu ryhmien ja ihmisten välillä. Henkilöstöllä on voimavaroja ja käyttämättömiä kykyjä työtehtäviin liittyvien kysymysten ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen – jos työntekijöihin luotetaan ja heille annetaan mahdollisuus.
Organisaation keskeiset asiat, kuten tavoitteet, liiketoimintastrategiat ja ohjeistukset, saavutetaan rakentavan ja tasapuolisen vuorovaikutuksen kautta, keskustellen.
On tärkeää, että työntekijöille annetaan mahdollisuus päästä kehittämään omaa työtään ja työympäristöään, koska heillä on paras näkemys työnsä arjesta. Kukapa siitä pitäisi, että muut kehittäisivät työtämme emmekä pääsisi itse vaikuttamaan siihen?

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning