OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

Etätyö parantaa työpaikan sosiaalisia suhteita

Käyttäytymistieteilijä, Suomen Psykologisen Instituutin johtaja Raul Soisalo kertoo Uuden Suomen blogissaan kokemuksistaan etätyön vaikutuksista työpaikan sosiaalisiin suhteisiin: etätyö paransi ihmisten sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja käytännössä poisti yksinäisyyden tunteet työyhteisössä. 

Mielenkiintoinen havainto! Tätä kun vielä tuetaan aidosti osallistavalla ryhmätyöskentelyalustalla...:)

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning