OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

10 tips för mycket mer effektiva möten

Chef: På Cryo i Göteborg var många möten ineffektiva. Kvalitetschefen Bengt Andreasson har ändrat på det. I del 2 av Mötesskolan ger vi konkreta tips på hur du blir bättre på att leda möten.

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning