OPERAmeeting

Effective meetings F2F and virtually

OM OPERA

Det finns ett brett spektrum processbeskrivningar av OPERA metoden, referenser och fallstudier tillgängliga online. Nedan hittar du några handplockade för dig:

På den här länken som finns på Innotiimis hemsida kan du ladda ner en kort beskrivning av OPERA (pdf fil). Källa: www.innotimi.se

Demokrati och delaktighetsarbete i Haparanda kommun där OPERA är en av de metoder kommunen använder i sitt processarbete.  Demokratidag 2 "Till detta tillfälle valde vi att använda oss av processmetoden OPERA. Metoden är demokratiskt och oavsett storlek på grupp blir alla delaktiga. Samtidigt har metoden en struktur som sorterar en mängd förslag så att man får fram ett antal prioriterade områden." Källa: www.dialogguiden.se

"Kvinnor möts i Göteborg för att stärka sin organisering. Att stärka kvinnors organisationer handlar om att stärka kvinnors egenmakt, inkludering och mångfald." Maria Lundgren Dellgran och Gun Falck på social resursförvaltning processledde ett samråd för att konkretisera behoven genom bland annat metoden OPERA.  Göteborgs stad" Källa: www.socialhallbarhet.se

I "Metodhandbok SamTidigt Guide för samverkansprojekt" beskrivs OPERA-metoden tillsammans med flera andra metoder som på olika sätt kan användas i olika samverkansprojektet. "Syftet med projektet var att utveckla metoder och verktyg så att skola och socialtjänst ska ge samordnade och samtidiga insatser, i tid till barn i utsatta miljöer" (Göteborgsregionens kommunalförbund 2012-2014). Källa: www.grkom.se

BUILD UP skills - Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande, av Lars Tullstedt and Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013. I rapporten finns en detaljerad beskrivning av metoden OPERA och en dokumenterad bild av resultatet.
Källa: www.energimyndigheten.se

"Studien ”Deltagardemokratiska och systemiska metoder för komplexa samhällsfrågor och samhällsentreprenörskap. Ett komparativt perspektiv” är en delstudie i forskningsprojektet ”Från frustrerade medborgare till effektiva samhällsentreprenörer. Kognitiva förändringsprocesser och stödjande arbetsformer” vid Göteborgs universitet. Delstudiens fokus ligger på en jämförande beskrivning av metodernas form, innehåll och betydelse samt hur dessa metoder successivt har blivit en dimension av samhällsentreprenörskap och vice versa.",
WORKING PAPERS - DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND WORK SCIENCE 2013:01, Päivi Turunen,
Källa: www.socav.gu.se

Nu ska ungdomar i Askim få säga sitt. Det startade på Lindåsskolan i höstas. Skolan tillsammans med Askim-Frölunda-Högsbo och Ung & Trygg i Göteborg introducerade arbetssättet Opera. Göteborg, 2013-01-21 Källa: www.direktpress.se

I Coompanions manual för företagssamverkan beskrivs OPERA-metoden som en idéfrämjande och strukturerad metod vilket resulterar i effektiva möten, Coompanion 2012. Källa: www.coompanion.se

"Opera som metod ger alla tillfälle att tänka efter och ge förslag på ett så demokratiskt sätt som möjligt", skriverJobbverket som använt OPERA i sitt arbete med den etiska värdegrunden, Jobbvereket 2012. Källa:www.jobbverket.se

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ev ett mötesverktyg (OPERA), Jeanette Nilsson (Lundström), Högskolan i Gävle 2006. Källa: www.innotiimi.se

 

 

Powered by Squarespace. Background image by Ingrid Lysell Smålänning